به وبسایت موسسه

نوآوران راه ابریشم

خوش آمدید

« یک موسسه خدمات آموزشی

با هدف ارتقا سطح آموزش

در کشور »

به وبسایت موسسه

نوآوران راه ابریشم

خوش آمدید

 « یک موسسه خدمات آموزشی با هدف ارتقا سطح آموزش در کشور »

معرفی شتابدهنده راه ابریشم

_

مؤسسه نوآوران راه ابریشم کلیه خدمات آموزشی در زمینه آموزش زبان انگلیسی از برگزاری دوره های تربیت مدرس و دوره های تخصصی مدرسین تا دوره های آموزشی زبان آموزان را ارائه می دهد و توانسته است تاکنون به ۲۰ هزار مدرس و ۶۰ هزار دانش آموز این خدمات را ارائه دهد.موسسه نوآوران راه ابریشم دارای مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان بهزیستی کشور و نشر کتاب است؛ در انجمن TESOL آمریکا و IATEFL انگلستان عضو می باشد؛ همچنین با مراکز و دانشگاه های بینالمللی نظیر :

،British Council ،Wimbledon School of English ،University of St Andrews ،Colorado State University ،Cambridge Pearson , Frisby College ،English in Chester

همکاری می کند.

استارتاپ های زیر مجموعه

_

به ما بپیوندید

عضو خبرنامه شوید و جدیدترین اخبار را دریافت کنید.