معرفی خانه خلاق راه ابریشم

راه ابریشم از سال 1390 فعالیت خود را در حوزه طراحی شیوه‌های خلاقانه یادگیری و تولید محتوای غنی آموزشی شروع کرده است. راه ابریشم از طریق توسعه زیرساخت آموزشی با تکیه بر اسناد بالادستی کشور در حوزه آموزش، کمک به توسعه سرمایه انسانی و تعالی کشور را در دستور کار خود دارد و در حال برنامه‌ریزی برای توسعه ظرفیت‌های خود برای عرضه خدمات آموزشی مبتنی بر نوآوری به بازار خاورمیانه و اوراسیا است.
اگرچه نمونه‌های مشابه موسسه راه ابریشم در کشور انگشت‌شمارند ولی راه ابریشم دارای وجه تمایزات اساسی با دیگران است که به برخی از آنها در ادامه اشاره شده است:
نوآوری در طراحی شیوه آموزشی جدید
– طراحی فرآیند تعالی‌جویانه، تعاملی، تدریجی و یکپارچه با هدف ایجاد شوق آموختن
– بهبود وضعیت بالندگی فردی شغلی مربیان بصورت در ابعاد عقلانی، هویتی، عاطفی، ارادی و علمی
– تاکید بر سن لازم‌التعلیم کودک بعنوان سن شروع شکل‌گیری باور و اعتماد
– نشان دادن ایران به عنوان کشوری توسعه یافته با پرهیز از الگوهای وارداتی، کهنه و تقلیدی محض
– تاکید بر نظام دوری ویژه کودکان و توسعه مداوم توانمندی مربیان
– در نظر گرفتن جایگاه و نقش تربیتی خانواده و مشارکت اثربخش
– الهام گرفته از آموزه‌های یادگیری خلاق با ایجاد فضای تعاملی سازنده و موثر در عرصه بین‌الملل
– حمایت از ایده های خلاق و نوآورنه
– توسعه بازار و بازارسازی تیم‌ها و ایده‌های آموزشی