Silk Club

دلیل انتخاب باشگاه ابریشمی چیست؟

فعالیت تخصصی در حوزه آموزش، دسترس بودن، قیمت مناسب، تیم پشتیبان و خلاق، امکانات به روز، بستری پایدار و امن.

قابلیت ها

 • پورتال تحت وب مدیر، مدرس و زبان آموز
 • امکان صدور آنلاین کارنامه ها و گواهی ها
 • امکان برگزاری کلاس‌های آنلاین
 • امکان برگزاری آزمون‌های آنلاین اعم از کلاسی، ترمیک، سراسری و دوره‌ای
 • امکان برگزاری آزمون تعیین سطح آنلاین
 • امکان به اشتراک گذاری فایل‌های آموزشی و اداری براساس سطح دسترسی کاربر
 • حضور و غیاب آنلاین
 • امکان چت آنلاین با مدیر، مدرس، دانش آموز یا پشتیبانی
 • ثبت نمرات به صورت آنلاین
 • امکان ثبت نام آنلاین مدرسین و دانش آموزان جدید
 • دسترسی به بانک سوالات جهت طراحی هرگونه آزمون آنلاین

خدمات و تعرفه

خدمات در 3 گروه مراکز آموزشی، مربی، والدین و دانش‌آموز ارایه میگردد:

 

مراکز آموزشی

 • پورتال تحت وب مدیریت
 • امکان صدور آنلاین کارنامه‌ها و گواهی‌ها
 • امکان مدیریت شعب زیر مجموعه
 • امکان مدیریت مدرسین و دانش‌آموزان
 • امکان برگزاری کلاس‌های آنلاین
 • امکان مدیریت کلاس‌های حضوری
 • امکان برگزاری نظرسنجی آنلاین
 • طراحی آزمون تعیین سطح آنلاین
 • امکان برگزاری آزمون‌های آنلاین اعم از تعیین سطح، کلاسی، ترمیک، سراسری و دوره‌ای
 • امکان به اشتراک گذاری انواع فایل برای کاربر براساس سطح دسترسی اعم از آموزشی و اداری
 • بانک سوالات
 • کلاس‌ها و جلسات آنلاین

مربی

 • پورتال تحت وب اساتید
 • حضور و غیاب آنلاین
 • طراحی آزمون کلاسی یا دوره‌ای آنلاین
 • امکان ثبت نام به صورت آنلاین برای مدرسین جدید
 • ثبت نمرات کارگاه‌ها و کلاس‌ها به صورت آنلاین و نمایش آن به صورت لحظه‌ای
 • امکان چت آنلاین با مدیریت، دانش آموز و یا پشتیبانی
 • تقویم رویدادهای مختلف
 • بانک سوالات
 • کلاس‌ها و جلسات آنلاین

والدین و دانش آموز

 • پورتال تحت وب
 • امکان شرکت در آزمون تعیین سطح
 • امکان شرکت در آزمون‌های دوره‌ای و کلاسی
 • امکان چت آنلاین با مدیریت، مربی و یا پشتیبانی
 • مشاهده کارنامه‌ها و گواهینامه‌ها
 • دسترسی به محتوای آموزشی مرتبط
 • ارسال تکالیف برای مربی
 • تقویم رویدادهای مختلف
 • کلاس‌ها و جلسات آنلاین

تعرفه خدمات

 • کلیه پلن های زیر همراه با پنل مخصوص مرکز، مدرس و فراگیر ارائه می گردد.
 • زمان برگزاری کلاس ها از شنبه تا چهارشنبه می باشد.
مخصوص مدارسیک ماهه

 

پلن پلن A پلن B پلن C پلن D
تعداد کاربر هر کلاس 20 نفر 40 نفر 20 نفر 40 نفر 20 نفر 40 نفر 20 نفر 40 نفر
تعداد کلاس در روز تا 3 کلاس تا 3 کلاس تا 5 کلاس تا 5 کلاس
مدت کلاس در هر جلسه حداکثر 60 دقیقه حداکثر 90 دقیقه حداکثر 60 دقیقه حداکثر 90 دقیقه
قیمت ( هزار تومان) 120 240 180 360 170 340 220 440

 

مخصوص مدارسسه ماهه (5% تخفیف)
پلن پلن A پلن B پلن C پلن D
تعداد کاربر هر کلاس 20 نفر 40 نفر 20 نفر 40 نفر 20 نفر 40 نفر 20 نفر 40 نفر
تعداد کلاس در روز تا 3 کلاس تا 3 کلاس تا 5 کلاس تا 5 کلاس
مدت کلاس در هر جلسه حداکثر 60 دقیقه حداکثر 90 دقیقه حداکثر 60 دقیقه حداکثر 90 دقیقه
قیمت ( هزار تومان) 342 684 513 1026 484 969 627 1254
مخصوص مدارسشش ماهه (10% تخفیف)

 

پلن پلن A پلن B پلن C پلن D
تعداد کاربر هر کلاس 20 نفر 40 نفر 20 نفر 40 نفر 20 نفر 40 نفر 20 نفر 40 نفر
تعداد کلاس در روز تا 3 کلاس تا 3 کلاس تا 5 کلاس تا 5 کلاس
مدت کلاس در هر جلسه حداکثر 60 دقیقه حداکثر 90 دقیقه حداکثر 60 دقیقه حداکثر 90 دقیقه
قیمت ( هزار تومان) 648 1296 972 1944 918 1836 1188 2376

 

مخصوص مدارسیک ساله (15% تخفیف)

 

پلن پلن A پلن B پلن C پلن D
تعداد کاربر هر کلاس 20 نفر 40 نفر 20 نفر 40 نفر 20 نفر 40 نفر 20 نفر 40 نفر
تعداد کلاس در روز تا 3 کلاس تا 3 کلاس تا 5 کلاس تا 5 کلاس
مدت کلاس در هر جلسه حداکثر 60 دقیقه حداکثر 90 دقیقه حداکثر 60 دقیقه حداکثر 90 دقیقه
قیمت ( هزار تومان) 1224 2448 1836 3672 1734 3468 2244 4488

 

 

مخصوص آموزشگاه هایک ماهه

 

پلن پلن A پلن B پلن C پلن D
تعداد کاربر هر کلاس 20 نفر 40 نفر 20 نفر 40 نفر 20 نفر 40 نفر 20 نفر 40 نفر
تعداد کلاس در روز تا 3 کلاس تا 3 کلاس تا 5 کلاس تا 5 کلاس
مدت کلاس در هر جلسه حداکثر 60 دقیقه حداکثر 90 دقیقه حداکثر 60 دقیقه حداکثر 90 دقیقه
قیمت ( هزار تومان) 100 200 150 300 150 300 200 400

 

مخصوص آموزشگاه هاسه ماهه (5% تخفیف)
پلن پلن A پلن B پلن C پلن D
تعداد کاربر هر کلاس 20 نفر 40 نفر 20 نفر 40 نفر 20 نفر 40 نفر 20 نفر 40 نفر
تعداد کلاس در روز تا 3 کلاس تا 3 کلاس تا 5 کلاس تا 5 کلاس
مدت کلاس در هر جلسه حداکثر 60 دقیقه حداکثر 90 دقیقه حداکثر 60 دقیقه حداکثر 90 دقیقه
قیمت ( هزار تومان) 285 570 428 855 428 855 570 1140
مخصوص آموزشگاه هاشش ماهه (10% تخفیف)
پلن پلن A پلن B پلن C پلن D
تعداد کاربر هر کلاس 20 نفر 40 نفر 20 نفر 40 نفر 20 نفر 40 نفر 20 نفر 40 نفر
تعداد کلاس در روز تا 3 کلاس تا 3 کلاس تا 5 کلاس تا 5 کلاس
مدت کلاس در هر جلسه حداکثر 60 دقیقه حداکثر 90 دقیقه حداکثر 60 دقیقه حداکثر 90 دقیقه
قیمت ( هزار تومان) 540 1080 810 1620 810 1620 1080 2360
مخصوص آموزشگاه هایک ساله (15% تخفیف)
پلن پلن A پلن B پلن C پلن D
تعداد کاربر هر کلاس 20 نفر 40 نفر 20 نفر 40 نفر 20 نفر 40 نفر 20 نفر 40 نفر
تعداد کلاس در روز تا 3 کلاس تا 3 کلاس تا 5 کلاس تا 5 کلاس
مدت کلاس در هر جلسه حداکثر 60 دقیقه حداکثر 90 دقیقه حداکثر 60 دقیقه حداکثر 90 دقیقه
قیمت ( هزار تومان) 1020 2040 1530 3060 1530 3060 2040 4080

مشارکت در فروش

متقاضیان می توانند با استفاده از خدمات ارائه شده توسط راه ابریشم نظیر زیرساخت مناسب و بروز، محتوای آموزشی اختصاصی برای هر سطح در قالب پرزنتیشن و مربیان خبره و متخصص خدمات آموزشی برای کلیه سطوح به تبلیغات و جذب دانش‌آموزان بپردازند.
متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 26754816 تماس حاصل فرمائید

جدول دوره‌ و هزینه‌ آن بشرح زیر است:

 

عنوان دوره نام کتاب تعداد جلسه قیمت دوره(تومان) سهم دفتر مرکزی سهم نماینده
دوره خردسال Super Safari `45* 22 100000 55000 45000
دوره کودک Super Minds `45* 22 110000 60000 50000
دوره نوجوان English in Mind `45* 22 135000 70000 65000
دوره بزرگسال English Unlimited `45* 22 150000 80000 70000

نحوه خرید

1 خرید از طریق وبسایت محصول به نشانی SILKCLUB.ir
2 ارسال درخواست به ایمیل Info@silkroad.ir
3 ارسال درخواست از طریق واتساپ به شماره 09339836458
4 تماس با شماره 26754816-021

پشتیبانی

پیام از طریق چت آنلاین درون باشگاه، تماس با شماره‌های ثابت موسسه(26754508-26754816)

اعضای تیم

سمت مجری
مدیر سایت ابراهیم نعیمی
برنامه نویس و گرافیک مجتبی شعبانزاده
پشتیبان فنی گروه برنامه نویسی iRole

برای درخواست نسخه دمو با شماره ثابت (26754508 – 26754816) تماس حاصل فرمائید و یا با ایمیل Info@silkroad.ir در ارتباط باشید.

سوالات شما

شما می توانید سوالات خود را مطرح کنید