خدمات 3

مؤسسه نوآوران راه‌ابریشم همواره معتقد بوده است آموزشی براساس استاندارد های بین المللی را به مخاطبان خود ارايه می‌دهد. با استفاده از توانمندی های خود و استفاده از مجوزهای متعدد داخلی و خارجی خدمات متعدد و گوناگونی را برای شما تدارک دیده است.

 

Si3 یعنی آموزش سواد زندگی و شاد زیستن به کودکان، چون داشتن زندگی شاد حق همه آنهاست. مجموعه ای که قالب زبان دارد اما در بطن خود مفاهیم ریاضی و علوم، ارزش‌های اجتماعی و دینی مناسب این سن نیز گنجانده شده است.


توی اوقات فراغت یا هر وقت دل خواست معلم خودت باش و به راحتی آموزش ببین.


دریافت یکپارچه خدمات مورد نیاز خانواده، فراگیر، مربی و مراکز آموزشی و دولتی

سیکو به شما این امکان را می‌دهد تا آموزش ببینید، گواهی بگیرید، مشغول به کار شوید و از همه مهم‌تر  نیروی متخصص و آموزش دیده را جذب کنید.


فستیوال سالانه در جهت ترغیب زبان‌آموزان، ایجاد شوق آموختن، انگیزه و اشتیاق و کسب تجربه تازه‌ای در حوزه زبان انگلیسی


سامانه ای برای مدیریت و آموزش به صورت مجازی و همیشه در دسترس


زیرساختی برای ارائه خدمات بیشتر و دسترسی آسان تر نمایندگان و زبان آموزان به محتوای آموزشی و پک های مورد نیاز


زیرساختی برای کشف و پرورش استعداد، خلاقیت و توانایی برای آینده ای بهتر برای فرزندان ایران زمین


  • خدمات چاپ و نشر

تالیف، گردآوری، تولید و چاپ انواع محتوای آموزشی موردنیاز