منابع مورد استفاده در طرح آموزشی زبان موسسه نوآوران راه ابریشم مجموعه‌ها و دوره‌های آموزش زبان است که همگی به طور مستقیم از بریتانیا تهیه و متناسب با اهداف آموزشی موسسه طراحی شده‌اند.

کتاب‌های درسی، کتاب‌های کار، فایل‌های صوتی و تصویری، بازی‌ها، فلش کارت‌ها و همچنین کاربرگ‌های مورد استفاده نوآوران راه ابریشم با طراحی و طبقه‌بندی خاص که موجب بالا رفتن سطح علمی زبان آموزان در همه سطوح و سنین و در حداقل زمان انجام می‌شود.

از جمله کاربردی‌ترین منابع آموزشی نوآوران راه ابریشم می‌توان به بازی‌های طراحی شده، شهر ابریشمی، باشگاه ابریشمی، فلش کارت‌ها با موضوعات گوناگون و ابزارهای آموزشی و کمک آموزشی نظیر خلق شخصیتهای کتاب‌ها اشاره کرد.