IELTS

The International English Language Testing System, or IELTS, is an international Standardized of English Language Proficiency for non-native English language speakers

____________________________________________________________________

آیلتس برگرفته از سر واژگانInternational English Language Testing System به معنای نظام بین‌المللی ارزش‌یابی زبان انگلیسی است. در حال حاضر یکی از معتبرترین آزمون‌های زبان انگلیسی است که در سراسر دنیا برگزار می‌شود. نمره بندی این آزمون از 0 تا ۹ سطح را شامل می‌شود که نمره قبولی برای آزمون وجود ندارد اما به طور معمول سطح ۵ نمره متوسط و ۶ به بالا خوب تلقی می‌شود. دانشگاه کمبریج، دانشگاه آکسفورد و دانشگاه هاروارد، آیلتس با حداقل سطح ۷ را می‌پذیرند.

آزمون آیلتس از ۴ بخش خواندن، نوشتن، شنیدن و مکالمه تشکیل شده‌است. کل آزمون دارای دو گونه آکادمیک و عمومی است که گونه آکادمیک مشکل تر بوده و همین آزمون برای ورود به دانشگاه‌ها مورد نیاز می‌باشد.