در گروه سنی کودک 7 سری کتاب (Starter,1,…,6) جهت ارائه در 21 ترم آموزشی وجود دارد. هر ترم آموزشی بین 29 تا 33 ساعت می باشد.

در این سیستم آموزشی مطالب و محتویات هر سطح با افزایش سن کودک گسترده ­تر می­شود و آموزش درکلیه سطوح خردسال و کودک بصورت غیرمستقیم و همراه با خلاقیت، شعر، کاردستی و ... می­باشد. شیوه نوین آموزشی این مجموعه با هدف توسعه ذهن طراحی شده است.

زبان آموز در این سنین با توجه به تعیین سطح وارد مجموعه و ترم مناسب با دانش خود می‌شود. در صورتیکه زبان آموز از قبل در هیچ دوره آموزشی زبان شرکت نکرده باشد، در سطح Starter قرار می­گیرد و همزمان با مطالب کتاب Starter، الفبا را نیز به تدریج آموزش می‌بیند. 

در این دوره زبان آموز می تواند در آزمون های YLE (Starters, Movers, Flyers)دانشگاه کمبریج شرکت نماید.

زبان ­آموزپس از گذراندن این دوره آموزشی با تعیین سطح وارد دوره نوجوان کالج می شود.

ارزیابی این گروه از زبان آموزان در سطح starter بصورت کیفی و بعد از آن تا پایان دوره بصورت کمی و از طریق برگزاری آزمون های استاندارد کالج می باشد. شرط ورود به ترم بالاترکسب نمره حداقل 75 از 100 می باشد.

Spring

 

علاوه بر آزمون های استاندارد داخلی در پایان هر ترم، زبان آموزان علاقمند می توانند در آزمون های سراسری پایان سطح
 (
Elementary, Intermediate, Advanced) نیز شرکت نموده و گواهینامه بین المللی کالج فریزبی را اخذ نمایند.