وضعیت شهر روز تاریخ
برگزاری دوره تربیت مدرس نیشابور پنج شنبه 93/10/25
برگزاری دوره تربیت مدرس اردبیل پنج شنبه 93/11/03
برگزاری دوره تربیت مدرس ارومیه پنج شنیه 93/11/09
برگزاری دوره تربیت مدرس کرج پنج شنبه 93/11/09
برگزاری دوره تربیت مدرس اراک جمعه 93/12/01
Demo برگزاری نیشابور جمعه 93/12/01
برگزاری دوره تربیت مدرس آمل - محمود آباد - نوشهر پنج شنبه 93/12/07
Dmo برگزاری اردبیل جمعه 93/12/08
Demo برگزاری کرج جمعه 93/12/08
Demo برگزاری آمل - محمودآباد یکشنبه 93/12/14
Demo برگزاری ارومیه جمعه 93/12/15
Demo برگزاری اراک یکشنبه 93/12/24
برگزاری دوره تربیت مدرس مشهد - تربت حیدریه پنج شنبه 94/02/10
برگزاری آزمون تعیین سطح رشت سه شنبه 94/02/15
برگزاری دوره تربیت مدرس کرمان - شهربابک - سیرجان - رفسنجان پنج شنبه 94/02/24
برگزاری دوره تربیت مدرس اصفهان پنج شنبه 94/02/24
برگزاری آزمون تعیین سطح بستک پنج شنبه 94/02/24
برگزاری دوره تربیت مدرس هشتگرد - پرند - اسلام شهر - اندیشه - تهرانسر جمعه 94/03/01
برگزاری دوره تربیت مدرس ویژه مدرسین آموزش و پرورش
یزد سه شنبه 94/03/05
برگزاری آزمون تعیین سطح لرستان پنج شنبه 94/03/21
برگزاری دوره تربیت مدرس بستک - کهنوج یکشنبه 94/03/24
برگزاری دوره تربیت مدرس ویژه مدرسین آموزش و پرورش ارومیه دوشنبه 94/04/08
برگزاری آزمون تعیین سطح
بابل پنج شنبه 94/04/11
برگزاری آزمون تعیین سطح
تبریز پنج شنبه 94/04/25
برگزاری دوره تربیت مدرس رشت جمعه 94/04/26
برگزاری دوره تربیت مدرس تبریز شنبه 94/05/03
برگزاری آزمون تعیین سطح اصفهان شنبه 94/05/03
برگزاری دوره تربیت مدرس بابل - آمل پنج شنبه 94/05/08
برگزاری آزمون تعیین سطح بستک سه شنبه 94/05/13
برگزاری دوره تربیت مدرس خرم آباد جمعه 94/05/29
برگزاری آزمون تعیین سطح ارسنجان پنجشنبه 94/06/05
برگزاری آزمون تعیین سطح بستک دوشنبه 94/06/09
برگزاری آزمون تعیین سطح تهران شنبه 94/06/14
برگزاری دوره تربیت مدرس اصفهان پنج شنبه 94/06/19
برگزاری دوره تربیت مدرس تهران پنج شنبه 94/06/19
برگزاری آزمون تعیین سطح بندر خمیر- قشم یکشنبه 94/06/22
برگزاری دوره تربیت مدرس بستک-بندرخمیر-قشم پنج شنبه 94/06/26
برگزاری آزمون تعیین سطح آباده شنبه 94/06/28
برگزاری آزمون تعیین سطح بوکان پنج شنبه 94/07/23
برگزاری دوره تربیت مدرس آباده پنج شنبه 94/07/23
برگزاری آزمون تعیین سطح بوکان پنج شنبه 94/07/23
برگزاری دوره تربیت مدرس آمل جمعه 94/07/24
برگزاری آزمون تعیین سطح ماهشهر پنج شنبه 94/08/07
برگزاری آزمون تععین سطح خرمشهر جمعه 94/08/08
برگزاری دوره تربیت مدرس بوکان یکشنبه 94/08/10
برگزاری دوره تربیت مدرس کردکوی چهارشنبه 94/08/13
برگزاری دوره تربیت مدرس رامسر چهارشنبه 94/08/20
برگزاری دوره تربیت مدرس شیروان پنج شنبه 94/08/21
برگزاری آزمون تعیین سطح قم پنج شنبه 94/08/28
برگزاری دوره تربیت مدرس قم چهارشنبه 94/09/04
برگزاری دوره تربیت مدرس اقلید پنج شنبه 94/09/05
برگزاری دوره تربیت مدرس فسا چهارشنبه 94/09/25
برگزاری دوره تربیت مدرس ماهشهر چهارشنبه 94/09/25
برگزاری دوره تربیت مدرس خرمشهر پنج شنبه 94/09/26
برگزاری دوره تربیت مدرس تهران پنج شنبه 94/10/03
برگزاری دوره تربیت مدرس درگز-تربت حیدریه-نیشابور چهارشنبه 94/10/30
 برگزاری دوره تربیت مدرس  اصفهان چهارشنبه 94/11/07
 برگزاری دوره تربیت مدرس  تهران چهارشنبه 94/11/14
 برگزاری دوره تربیت مدرس سنندج چهارشنبه 94/11/28
 برگزاری دوره تربیت مدرس اراک چهارشنبه 94/11/28
برگزاری دوره تربیت مدرس  آمل چهارشنبه 94/11/28
برگزاری دوره تربیت مدرس  تهران  چهارشنبه 94/12/19
برگزاری دوره تربیت مدرس پاکدشت پنج شنبه 95/02/09
برگزاری دوره تربیت مدرس تهران-آستارا-رفسنجان-نورآباد
چهرشنبه
95/02/29
برگزاری دوره تربیت مدرس تهران-آبیک-کیش-رفشسنجان-هشتگرد
چهارشنبه
95/03/12
برگزاری دوره تربیت مدرس نورآباد
چهارشنبه
95/03/12
برگزاری دوره تربیت مدرس بندرعباس-قشم-سیرجان
چهارشنبه
95/04/02
برگزاری دوره تربیت مدرس یزد
پنج شنبه
95/04/10
برگزاری دوره تربیت مدرس زرندیه پنج شنبه
95/05/07
برگزاری دوره تربیت مدرس تهران-قم-پاکدشت-خرم آباد-قیام دشت
پنج شنبه 95/05/07