دوره‌های منتورینگ (Mentoring):

این دوره‌ها مخصوص سوپروایزرها بوده و هدف این دوره آشنایی با اصول و فرآیند سوپروایزری، تجزیه و تحلیل مشکلات آموزشی و ارائه رهنمودهای اصولی و کاربردی بوده است. انجام تمرینات عملی و کاربردی از نقاط قوت این دوره بوده و کمک نموده تا مربیان با بروزرسانی دانش، افزایش مهارت‌های کاربردی و اصلاح عملکردهای نادرست تجربه خوبی را کسب نمایند.

Mentoring

 

 

نمونه گواهی‌های بین‌المللی

Mentoring Sample