در گروه سنی کودک، 7 سری کتاب (Starter,1,…,6جهت ارائه در21 ترم آموزشی وجود دارد. هر ترم آموزشی بین 29 تا 33 ساعت می‌باشد.

در این سیستم آموزشی مطالب و محتویات هر سطح با افزایش سن کودک گسترده‌­تر می‌­شود و آموزش درکلیه سطوح خردسال و کودک بصورت غیرمستقیم و همراه با خلاقیت، شعر، کاردستی و ... می­‌باشد. شیوه نوین آموزشی این مجموعه با هدف توسعه ذهن طراحی شده است.

 

زبان آموز در این سنین با توجه به تعیین سطح وارد مجموعه و ترم مناسب با دانش خود می‌شود. در صورتیکه زبان آموز از قبل در هیچ دوره آموزشی زبان شرکت نکرده باشد، در سطح Starter قرار می­‌گیرد و همزمان با مطالب کتاب Starter، الفبا را نیز به تدریج آموزش می‌بیند. 

 

در این دوره زبان آموز می‌تواند در آزمون‌های YLE (Starters, Movers, Flyers) دانشگاه کمبریج شرکت نماید.

زبان ­آموز پس از گذراندن این دوره آموزشی با تعیین سطح وارد دوره نوجوانان می‌شود.

 

ارزیابی این گروه از زبان آموزان در سطح Starter بصورت کیفی و بعد از آن تا پایان دوره بصورت کمی و از طریق برگزاری آزمون‌های استاندارد می‌باشد. شرط ورود به ترم بالاتر کسب نمره حداقل 75 از 100 می‌باشد. زبان آموزان علاوه بر کارنامه پایان ترم، با اتمام هر کتاب گواهی پایان سطح نیز دریافت خواهند کرد.

 

 نمونه گواهی پایان سطح

 

گواهی پایان دوره 04

 

علاوه بر آزمون‌های استاندارد داخلی در پایان هر ترم، زبان آموزان علاقمند می‌توانند در آزمون‌های جامع
 (
Elementary, Intermediate, Advanced) نیز شرکت نموده و گواهینامه معتبر را اخذ نمایند.