این محتوا از گروه سنی خردسال شامل سه سطح (شش ترم) می‌باشد. هر ترم آموزشی بین 29 تا 33 ساعت می‌باشد.

در این سیستم آموزشی مطالب و محتویات هر سطح با افزایش سن کودک گسترده‌­تر می­‌شود و آموزش درکلیه سطوح خردسال و کودک بصورت غیرمستقیم و همراه با خلاقیت، شعر، کاردستی و ... می‌­باشد. شیوه نوین آموزشی این مجموعه با هدف توسعه ذهن طراحی شده است.

در این دوره به مهارت شنیداری و گفتاری توجه خاصی می‌شود.

زبان ­آموز پس از گذراندن این دوره آموزشی وارد دوره کودک خواهد شد.

زبان ­آموزان در پایان هرترم، کارنامه و در پایان هر سطح، گواهی دریافت خواهند کرد.

ارزیابی این گروه از زبان آموزان بصورت کیفی و از طریق worksheet های دوره‌ای صورت می‌پذیرد.

 

 

گواهی پایان دوره 01